Contact

Rijschool Provis
Dirkje Goedhartstraat 88
3065 HH Rotterdam
T: 06-23592223
M: 06-23592223
info@rijschoolprovis.nl

Disclaimer

Ondanks dat Rijschool Provis de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Rijschool Provis niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Rijschool Provis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Rijschool Provis aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Rijschool Provis kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Rijschool Provis worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Rijschool Provis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze website.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijschool Provis. Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

© Copyright 2022 Rijschool Provis