Contact

Rijschool Provis
Dirkje Goedhartstraat 88
3065 HH Rotterdam
T: 06-23592223
M: 06-23592223
info@rijschoolprovis.nl

Tussentijdse Toets

Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een Tussentijdse Toets. De toets is een rijtest die verloopt zoals een echt examen. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie en om eventuele nervositeit vanwege de onbekendheid met het CBR weg te nemen. Je kans tot slagen wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Om in aanmerking te komen voor de toets, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Je moet dit tonen voor de aanvang van de toets, samen met een geldig identiteitsbewijs.

De Toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de Tussentijdse Toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Je instructeur rijdt vanzelfsprekend mee. De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto en auto met aanhanger is dat 55 minuten en voor de motor 65 minuten

Advies

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

Zorg dat je dit adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen (auto) of voertuigbeheersing (motor). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Vrijstelling

Je kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen,zoals file parkeren of de bocht achteruitrijden, vrijstelling verdienen op het eerstvolgend examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet je over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen